Obsługa oraz serwis klimatyzacji

  • serwis klimatyzacji
    wymiana czynnika chłodzącego oraz oleju smarującego sprężarkę urządzeniem texa.
  • dezynfekcja układu klimatyzacji
    ważne dla zdrowia pasażerów;
  • diagnostyka i naprawa nieszczelności oraz innych usterek w układach klimatyzacji