Diagnostyka silników

Diagnostyka komputerowa, wykrywanie i usuwanie usterek przy użyciu urządzeń diagnostycznych.